JM Stugor & Fritid

ALLMÄNNA VILLKOR


Dessa villkor ingår alltid och gäller för samtliga våra offerter, orderbekräftelser och alla typer av avtal mellan kund och JM Stugor & Fritid.

Leveransvillkor

Vi tillverkar stugan i samband med order, vi har inga inga lagerförda stugor därav möjligheten att skräddarsy just din stuga efter dina önskemål. Din vara delbetalas med 30% i samband med ordertillfället och godkännandet av orderbekräftelsen, "Dellikvid 1 av 3", och 30% före leverans dvs. efter tillverkningen "Dellikvid 2 av 3" före lastning på trailer från fabrik och resterande 40% + frakt inom 7 dagar från leverans, mottagen vara "Slutlikvid = Dellikvid 3 av 3".

Skulle någon vara saknad eller skadad så meddela oss snarast möjligt så att vi har möjlighet att avhjälpa på bästa sätt. Om detta skulle uppstå så ger detta inte kunden någon rätt att inte erlägga betalning, göra egna avdrag eller på annat sätt inte följa ingånget avtal/villkor. 


JM Stugor & Fritid äger materialet tills full likvid är mottagen.


Vi levererar över hela landet med exempelvis DSV, DB Schenker eller annat etablerat fraktbolag till förmånliga priser. Leverans sker antingen hem till kunden, till angiven adress (farbar väg för lastbil), med eller utan lossning på plats eller till närmaste godsterminal där kunden får ordna hämtningen själv efter avisering. 

Fraktkostnad för leveransen tillkommer alltid. Be om offert via info@jmstugor.se

OBS! Boka aldrig in montering, datum och/eller tider om du inte är 100% säker på när varan levereras. JM Stugor & Fritid friskriver sig från eventuella krav eller ersättning i samband med väntertider. Vi kan inte kontrollera leveranserna i alla leden exempelvis när en kranbil anländer. Invänta därför alltid avsiering eller annan information gällande leverans, om möjligt.


Vi har fraktavtal med DSV och DB Schenker för att försöka hålla så låga fraktkostnader som möjligt samt att vi även försöker koordinera frakterna i samband med övriga beställningar, dvs. fraktkostnaden blir lägre genom att den fördelas på hela lasten.


Garanti

Nöjd kund garanti. Med samtliga produkter följer ett års produktgaranti. Eventuella skador eller fel på leverans meddelas säljaren senast inom 15 dgr så åtgärdas felen snarast och kostnadsfritt.

Vi skickar ny vara eller byter ut. Felaktig vara skickas åter tillverkaren.
OBS! Fel eller skada på vara som är monterad i stuga ersättes ej.


JM Stugor & Fritid står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.


Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning.

Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla former av ersättning till kund, eller annan typ av krav från kund, gällande leveransförseningar.


Transportrisken

Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. JM Stugor & Fritid ersätter då den skadade/saknade delen. Du står för risken vid eventuell retur till oss.


Ritningsarbeten (och övrig hjälp med ex bygglovshandlingar ex situationsplan mm)

I våra offerter så ingår plan- och fasadritningar och enkel 3D konstruktionsritning, i skala 1:100 (standard) men för annan bearbetning exempelvis kundanpassningar så debiteras 1200 kr per arbetstimme (2022). Vid eventuell order, om arbetet och offerten leder till en beställning, så dras 100% av beloppet för denna arbetstid av och regleras i samband med slutlikviden (Dellikvid 3 av 3). 

Om inte kunden i fråga gör en beställning, att utfört arbete och levererat underlag inte leder till en order och leverans av objekt, så debiteras 100%. Betalningstiden är 10 dagar.

Kunden äger nyttjanderätten till det material som JM Stugor & Fritid levererar som exempelvis som underlag till Bygglovshandlingar men det ingår inget Upphovsrättsligt skydd, unikt eller annat personligt förbehåll utan JM Stugor & Fritid äger materialet som man har producerat och levererat till kunden. Kunden betalar och ersätter JM Stugor & Fritid enligt given taxa för tillgången till materialet men får ej lov att sälja det vidare till exempelvis 3:e part. 


Betalning

JM Stugor & Fritid redovisar priser i SEK inklusive moms (25%). Avgift för frakt och ev efterkrav tillkommer enligt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.


Betalning skall ske till bankgiro 702-2866 alternativt till Svenska Handelsbanken (clearnr 6909) kontonr 984 913 548. Vid betalning från utlandet: IBAN:SE79 6000 0000 0009 8491 3548. BIC/Nationellt bankid:HANDSESS. Ange ordernr/fakturanr vid inbetalningstillfället.

Priser är angivna i SEK och 25% moms. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till Inkasso. Äganderättsförbehåll: JM Stugor & Fritid äger godset tills full likvid har erlagts.


Alla priser uppdateras frekvent. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod vid orderläggning.

Kvittens och orderbekräftelse skickas till din mejladress i samband med köptillfället.


OBS! Kan JM Stugor & Fritid av någon anledning inte leverera godset, enligt överenskommelsen så återbetalas 100% av kunds eventuellt erlagda belopp eller att kund inte får beviljat bygglov, då återköper JM Stugor stugan för erlagt belopp exklusive ev fraktkostnader, gäller vid oöppnad/ej skadad förpackning. Frakt tillkommer, beroende på leveransadress (avstånd och typ av service ex hemleverans inkl lossning på plats). 


Vid ev återbetalning så uppge ordernr, bank, clear nr och kontonr samt för- och efternamn. Återbetalning sker normalt inom 5-10 arbetsdagar.


Reklamation

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att du gör en korrekt anmälan.
Synligt fel: Anmäls direkt till speditören vid mottagandet av varan.
Dolt fel: Anmäls till JM Stugor & Fritid inom 8 dagar från mottagandet av varan eller enligt separat skriftlig överenskommelse innan leverans.


JM Stugor står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.


Om och när ett fel upptäcks;

* Ta foton, om möjligt och beskriv kortfattat och sakligt i text

* Uppge ev ordernr och skicka till oss på info@jmstugor.se

* Vi skapar ett ärende vilket underlättas arbetet för oss och tiden för avhjälp minskar


Inventering

Det åligger kunden att alltid inventera sin byggsats innan man påbörjar montering. 

JM Stugor & Fritid friskriver sig helt från att utbetala ersättning vid eventuella stillestånd för  montering eller andra typer av krav. 


Force majeure

"Force majeure" är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, naturkatastrofer, pandemier, krig och oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal.


OBS! Dessa villkor ingår alltid och gäller för samtliga våra offerter, orderbekräftelser och alla typer av avtal mellan kund och JM Stugor & Fritid.