JM Stugor & Fritid

ALLMÄNNA VILLKOR


Dessa villkor ingår alltid och gäller för samtliga våra offerter, orderbekräftelser och alla typer av avtal mellan kund och JM Stugor & Fritid.

Leveransvillkor

Vi tillverkar stugan i samband med order, vi har inga inga lagerförda produkter därav erbjuder vi möjligheten att anpassa och skräddarsy just din produkt (ex stuga eller glasräcke) efter just dina önskemål. Din vara delbetalas med 30% i samband med ordertillfället och godkännandet av orderbekräftelsen, "Dellikvid 1 av 2 eller 3", och 30% före leverans dvs. efter tillverkningen "Dellikvid 2 av 3" före lastning på trailer från fabrik och resterande 40% + frakt inom 7 dagar från leverans, mottagen vara "Slutlikvid = Dellikvid 3 av 3".

Skulle någon vara saknad eller skadad så meddela oss snarast möjligt så att vi har möjlighet att avhjälpa på bästa sätt. Om detta skulle uppstå så ger detta inte kunden någon rätt att inte erlägga betalning, göra egna avdrag eller på annat sätt inte följa ingånget avtal och villkor. En del av godset kan levereras vid separat/ett senare tillfälle om det levereras från annan leverantör men ingår i ordern, varan/varorna kommer att levereras i nära anslutning till stugan men separat. Slutlikviden skall betalas till fullo inom 7 dagar från leverans av stugan, oavsett - det ger inte kunden rätt att vänta med betalning.


Finanseringsalternatvi - via Resursbank (delbetalning)

Resurs har funnits på marknaden i snart 50 år. Kreditgivare: Resurs Bank AB (publ),

Box 22209, 250 24 Helsingborg. Telefon kundservice 0771-11 22 33.

Kontakta oss så hjälper vi Dig med kreditprövning - det går snabbt och enkelt. Se exempel.

Mer information: www.resursbank.se/resurs-partner 


JM Stugor & Fritid äger materialet tills full likvid är mottagen.


Vi levererar över hela landet med exempelvis DSV, DB Schenker eller annat etablerat fraktbolag till förmånliga priser. Leverans sker antingen hem till kunden, till angiven adress (farbar väg för lastbil), med eller utan lossning på plats eller till närmaste godsterminal där kunden får ordna hämtningen själv efter avisering. 

Fraktkostnad för leveransen tillkommer alltid. Be om offert via info@jmstugor.se


OBS! Boka aldrig in montering, datum och/eller tider om du inte är 100% säker på när varan levereras - detta måste bekräftas skriftligen då det är flera olika parter/underleverantörer som ingår i leveranskedjan, något som vi inte kan råda över till fullo. JM Stugor & Fritid friskriver sig från alla eventuella krav eller ersättning i samband med väntertider. Vi kan inte kontrollera leveranserna i alla leden exempelvis när en kranbil anländer, deras kör- och vilotider etc. Invänta därför alltid avsiering eller annan information gällande leverans, om möjligt. 


Vi har fraktavtal med DSV och DB Schenker för att försöka hålla så låga fraktkostnader som möjligt samt att vi även försöker koordinera frakterna i samband med övriga beställningar, dvs. fraktkostnaden blir lägre genom att den fördelas på hela lasten.


Garanti

Nöjd kund garanti. Med samtliga produkter följer ett års produktgaranti. Eventuella skador eller fel på leverans meddelas säljaren senast inom 15 dgr så åtgärdas felen snarast och kostnadsfritt.

Vi skickar ny vara eller byter ut. Felaktig vara skickas åter tillverkaren.
OBS! Fel eller skada på vara som är monterad exempelvis i stuga,eller på annat ställe, ersättes ej.


JM Stugor & Fritid står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet. Skulle kund ifråga upptäcka eventuella felaktigheter som hen själv är ansvarig för så skall JM Stugor & Fritid vara så behjälpliga som möjligt dock måste varan/ordern vara till fullo betald dvs. slutlikviden erlagd, innan lämpliga åtgärder kan vidtas.

JM Stugor & Fritid har inget ansvar att kostnadsfritt avhjälp kund om hen har orsakat felet eller på annat  sätt inte följt villkoren för godkännandet av varan eller ritning. Har kunden erlagt betalning, oavsett dellikvid #, så har hen också accepterat våra villkor.


Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från alla former av ersättning till kund, eller annan typ av krav från kund, gällande leveransförseningar.


Transportrisken

Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. JM Stugor & Fritid ersätter då den skadade/saknade delen. Du står för risken vid eventuell retur till oss därav är vårt tips att skicka "Rekommenderat" så att allt finns skriftligt mm.


Ritningsarbeten (och övrig hjälp med ex bygglovshandlingar ex situationsplan mm)

I våra offerter så ingår plan- och fasadritningar och enkel 3D konstruktionsritning, i skala 1:100 (standard) men för annan bearbetning exempelvis kundanpassningar så debiteras 1200 kr per arbetstimme. Vid eventuell order, om arbetet och offerten leder till en beställning, så dras 100% av beloppet för denna arbetstid av och regleras i samband med slutlikviden (Dellikvid 3 av 3). 

Om inte kunden i fråga gör en beställning, att utfört arbete och levererat underlag inte leder till en order och leverans av objekt, så debiteras 100%. Betalningstiden är 10 dagar.

Kunden äger nyttjanderätten till det material som JM Stugor & Fritid levererar som exempelvis som underlag till Bygglovshandlingar men det ingår inget Upphovsrättsligt skydd, unikt eller annat personligt förbehåll utan JM Stugor & Fritid äger materialet som man har producerat och levererat till kunden. Kunden betalar och ersätter JM Stugor & Fritid enligt given taxa för tillgången till materialet men får ej lov att sälja det vidare till exempelvis 3:e part. 


Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder ändringar i befintliga planlösningar utan extra kostnader. Ändrar man storlek på exempelvis byggytan, takhöjd så tillkommer motsvarande kvm-pris för extra materialet. Vi lagerför inga produkter utan tillverkar vid order. Vid eventuella avdrag, bortvalda produkter som ingår i den ordinare materialsatsen så görs ett avdrag på motsvarande 50% av nypriset/värdet exempelvis när hen väljer bort fönster och dörrar så erbjuds ett ekonomiskt avdrag med x kronor. Detta väljer kunden själv vad som skall ingå i materialsatsen, komplett eller valfria delar. Att välja ohålat eller hålat, exempelvis hel vägg för att man kanske är osäker på placeringen av fönster och dörrar, så går det bra, det påverkar dock inte priset på materialsatsen. 


Betalning

JM Stugor & Fritid redovisar priser i SEK inklusive moms (25%). Avgift för frakt och ev efterkrav tillkommer enligt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.


Betalning skall ske till bankgiro 702-2866 alternativt till Svenska Handelsbanken (clearnr 6909) kontonr 984 913 548. Vid betalning från utlandet: IBAN:SE79 6000 0000 0009 8491 3548. BIC/Nationellt bankid:HANDSESS. Ange ordernr/fakturanr vid inbetalningstillfället.

Priser är angivna i SEK och 25% moms. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till Inkasso och Kronofogdemyndigheten för indrivning samt 3:e part/ombud vid ev tvisteärenden. Referensräntan enligt räntelagen (633/1982). Dröjsmålsräntan är 7,0 % per år(referensräntan med tillägg för sju procentenheter enligt 4 § i räntelagen).


Äganderättsförbehåll: JM Stugor & Fritid äger godset tills full likvid har erlagts.


Alla priser uppdateras frekvent. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel. För produkter som ingår i olika kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod vid orderläggning.

Kvittens och orderbekräftelse skickas till din mejladress i samband med köptillfället.


OBS! Kan JM Stugor & Fritid av någon anledning inte leverera godset, enligt överenskommelsen så återbetalas 100% av kunds eventuellt erlagda belopp eller att kund inte får beviljat *bygglov, då kan JM Stugor ev återköpa stugan för erlagt belopp exklusive ev fraktkostnader, gäller vid oöppnad/ej skadad förpackning. Frakt tillkommer, beroende på leveransadress (avstånd och typ av service ex hemleverans inkl lossning på plats). 


Vid ev återbetalning så uppge ordernr, bank, clear nr och kontonr samt för- och efternamn. Återbetalning sker normalt inom 5-10 arbetsdagar.


Reklamation & Skadat gods

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att du gör en korrekt anmälan. Skador kan uppstå på olika sätt. Om så sker så ger det ändå inte kunden rätt att inte betala varan, erlägga slutlikviden, i enlighet med ingånget avtal och gällande villkor. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift kommer att debiteras om kunden agerar på annat sätt. Vi åtgärdar och ersätter skador.
Synligt fel: Anmäls direkt till speditören vid mottagandet av varan.
Dolt fel: Anmäls till JM Stugor & Fritid inom 8 dagar från mottagandet av varan eller enligt separat skriftlig överenskommelse innan leverans.


JM Stugor står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.


Om och när ett fel upptäcks;

* Ta foton, om möjligt och beskriv kortfattat och sakligt i text

* Uppge ev ordernr och skicka till oss på info@jmstugor.se

* Vi skapar ett ärende vilket underlättas arbetet för oss och tiden för avhjälp minskar


Inventering

Det åligger kunden att alltid inventera sin byggsats innan man påbörjar montering. 

JM Stugor & Fritid friskriver sig helt från att utbetala ersättning vid eventuella stillestånd för  montering eller andra typer av krav. 


Ångerrätt / Öppet köp / Bytesrätt / Returrätt

JM Stugor & Fritid skriver alltid Orderbekräftelse med kunden som hen skriftligen godkänner och accepterar tillhörande villkor etc. Kunden har ofta god tid att läsa igenom och acceptera ordern.

Ett av villkoren är att förskottsbetala minst 30% i samband med order eftersom att vi tillverkar kundens order efter beställning, ofta skräddarsydd just för hens önskemål. Vi lagerför inga produkter utan tillämpar "leverans efter order". Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler. Vi erbjuder en motsvarande ångerrätt eller öppet köp fram till att kundens vara är är tillverkad vilket inte är samma sak som levererad vara. Vi kan vara behjälpliga att hitta en ny köpare om varan väl är levererad och kunden ångrar sig men vi har ingen skyldighet att återköpa varan dvs. erbjuda "returrätt". Varan som ofta är anpassad till just hens önskemål etc. Vid eventuellt återköp står kunden i så fall för erforderliga hanteringskostnader liksom frakter till ny kund och ev värdeminskning. En förutsättning för detta är att emballaget är obrutet, synligt skick och att varan är hel och komlett som vid leverans.

Det finns ingen lag som ger konsumenten rätt till öppet köp och/eller bytesrätt. Det är alltså frivilligt att erbjuda konsumenter öppet köp och/eller bytesrätt. Ångerrätt gäller inte för specialanpassade produkter. Vi tillverkar ofta en vara enligt konsumentens anvisningar. En skräddarsydd vara får en personlig prägel med just hens specifika önskemål, och då gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § 3p.).

Vad är skillnaden på ångerrätt och returrätt? Skillnaden är att ångerrätten ger kunden möjlighet att returnera en vara som använts och returnerats inom 14 dagar från att den mottogs/levererades. 

Mer information: Konkurrens- och Konsumentverket och Konsumentverket KO


Kundens "Byggherrens" (fastighetsägarens) skyldigheter och *Återköp

Vidare så åligger det kunden att exempelvis ansöka bygglov om så krävs och vi kan vara behjälpliga med ex erforderliga ritningar och övriga underlag. Kunden har alltså en viss undersökningsplikt.

JM Stugor & Fritid kräver inte att kunden skall uppvisa något godkännande om bygglov utan utgår från att kunden "Byggherren" uppfyller dem ev krav och villkor som behövs gällande sitt köp, för fastigheten och genomförande etc. Enligt

Tidsfrister för handläggning av bygglov - beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked tas inom tio veckor vilket gäller i samtliga kommuner i Sverige. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Mer information här: Boverket


*Skulle kunden få avslag på sitt bygglov om exempelvis hen inte har ansökt i god tid före köp av varan eller av annan anledning så kan JM Stugor & Fritid eventuellt återköpa varan av kunden upp till 10 veckor efter att köpet genomfördes dvs. Orderbekräftelsen accepterades. Kunden måste i så fall uppvisa kopia på ansökningshandlingarna och avslaget på sin bygglovsansökan från kommunen. Datum för köpet av varan framgår på Orderbekräftelsen. Återköpet förutsätter att JM Stugor & Fritid hittar en ny/annan kund som vill köpa kundens vara och acceptera en Orderbekräftelse.


Force majeure

"Force majeure" är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, naturkatastrofer, pandemier, krig och oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal.


Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

GDPR (GeneralData Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. JM Stugor & Fritid tillämpar och följer dem allmänna förordningarna gällande denna lag i alla hänseenden dvs. vi skyddar våra kunders personuppgifter från obehöriga och ser till att dem inte används på ett otillåtet sätt.


OBS! Dessa villkor ingår alltid och gäller för samtliga våra offerter, orderbekräftelser och alla typer av avtal mellan kund och JM Stugor & Fritid.