JM Stugor & Fritid

MONTERINGSVIDEO

Den har några år på nacken med över 7000 visningar men den fungerar än liksom timmerkonsten och visar hur man går till väga, att sortera, montera och färdigställa sin byggsats - lycka till!

MONTERING


Färdigkapade trädelar, färdiga fönstrar och dörrar med karm - allt numrerat och dimensionerat, för bästa passform och enklaste montering - Du fixar det!


Montera din stuga, ditt förråd, garage eller attefallshus själv, helst två personer eller om grannen också vill hjälpa till, det är roligt - med visuell monteringsanvisning, på alla "språk".


Är Du någorlunda händig så klarar det med våra instruktioner. Tänker Du isolera stugan i ex golv, tak och/eller vägar eller lägga takpannor så kanske det behövs en mer erfaren snickare till din hjälp. Vi kan bistå med materiallista på hur mycket material Du behöver, tips mm.


Exempelvis så tar en 25 kvadratare "Attefallare" ca 2-3 dagar om ni är två som snickrar och att grunden är färdigställd, vanligtvis en enkel plintgrund, gärna på singelbädd för dräneringens skull. Kontakta oss så hjälper vid Dig!

GRUNDEN


Förutom själva grunden i sig så är marken den står på minst lika viktig. Att bygga en stuga på en lerig mark i en sänka kommer med stor sannolikhet förr eller senare skapa problem. Hård, bergig fast mark på en kulle är mycket bättre. Man ska alltid utgå från naturlagarna och inte försöka hitta eller tro på lösningar för att kringgå dem (ex. vatten rinner alltid nedåt). 


En ordentligt gjord, rak, invägd och stabil grund ökar din stugas livslängd och funktionalitet. Var noga med grunden! Plintgrund på singelbädd är vanligast eller delvis gjuten torpargrund, beroende på nyttjande och storlek på stuga.


Lättklinkerblock även kallade "Leca-block", som säljs hos de flesta byggvaruhandlare, är ett vanligt alternativ vid mindre byggnationer, upp till ca 20 kvm. Då gräver man bort översta jordlagret, helst ner till till frostfritt djup, lägger ut en markduk och fyller upp med grus/singel/makadam, man gör en singelbädd ca 0,5 m runt om byggytan dvs. utanför själva stugan. Därefter lägger man ut Leca-blocken och kontrollerar att de ligger i jämn nivå samt kryssmäster avstånden, diagonalt, långsidor och kortsidor.


Betongplintar är förmodligen det vanligaste alternativet och fungerar bra till attefallsstugor på 25 - 30 kvm. Plintarna grävs ner, helst till frostfritt djup och placeras i rätt nivå. Sedan jämnar man av ytan med grus eller makadam.

Det medföljer en rekommenderad "plintplan" till alla våra objekt, där vi specificerat hur många plintar som krävs och hur de bör placeras samt att det passar bra till golvbjälklaget. Beakta att det krävs både tid och noggrannhet med lösa plintar.


Delvis gjuten torpargrund eller helgjuten betongplatta är den mest ambitiösa och dyraste varianten av grund vid hemmabyggen. Här rekommenderas en erfaren snickare eller entreprenör. Hör med oss så kan vi eventuellt rekommendera någon lokalt. Vi har monterat stugor under 15 års tid över hela landet. Alla trädelar är numrerade och färdigkapade samt att antal och dimension anges tydligt i monteringsanvisningarna - dem är visuella så att alla språk i världen innefattas - tydligt och enkelt!

Alla trädelarna visas med bild, i antal och storlekar. Delarna är dessutom numrerade och försedda med en klisterlapp alt markerad med penna - så att man vet och kan se på monteringsanvisningen vart delen skall monteras. Enklare än så kan det inte bli. Stugorna innehåller inga takstolar utan takåsar som löper längsmed huskroppen och vilar på gavelsidorna samt eventuell inner- och mellanväggar. Konstruktionen är sedan länge väl beprövad, står säkert och håller i många år.

Blandade bilder från en enkel montering av en 22 kvm stuga, betongplintar på mark enligt kundens önskemål. 

Tilläggisolera väggarna på en knuttimrad stuga - inga problem - görs in- eller utvändigt

Vill man tilläggisolera sin timmerstuga så går det både bra och är relativt enkelt eftersom att timmerstommen är en mycket bra och stabil "grund".

Antingen så isolerar man invändigt, då boytan blir något mindre, eller så isolerar man utvändigt, då ökar man byggytan.

Gör man det utvändigt så "klär man in" hörnknutarna och reglar och kan sedan klä fasade med stående eller liggande fasadpanel. En del tycker att stående fasadpanel ger ett modernare utrryck, smaksak. Glöm ej luftspalt och tätskikt. Kontakta oss för tips & råd.

DU BESTÄMMER - VI TILLVERKAR - SKRÄDDARSYTT


Välj bland våra befintliga modeller, storlekar och planlösningar - eller så ändrar vi lite eller mycket, precis som Du vill ha det!

Vi ger Dig pris och ritningar på just det knuttimrade objektet exempelvis stugan, garaget, förrådet, carporten, bastun eller paviljongen Du önskar. 

Vi leverera en komplett materialsats, färdigkapade och numrerade delar, med eller utan fönster & dörrar - eller endast en timmerstomme.

Våra virkestjocklekar är 44, 60 och 90 mm av fint virke, hög kvalitet och mycket bra passform - för enkel montering!