JM Stugor & Fritid

BYGGLOVSRITNINGAR


Det ingår alltid en plan- och fasadritning och en konstruktionsritning i 3D, i skala 1:!00 i alla våra stugor och offerter. Önskar man ändra något så betalar man separat för detta arbete men vi återbetalar och reglerar 100% av dessa kostnader vid order och då i samband med slutlikviden av stugan. Det vill säga att man får ligga ute med dessa pengar till vi har tillverkar och levererat produkten./stugan. Det går även enbart att köpa ritningsarbeten av oss men då betalar man utan återbetalning. 

Priser och villkor anges i alla våra offerter.