JM Stugor & Fritid

Karta och dokument snölastzoner


Kartan är ett hjälpmedel för att lättare bedöma vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats.


Ladda ner dokument som visar Snözoner för respektive kommun.

Mer info finns på Boverkets hemsida - länk