JM Stugor & Fritid

NYHET 2023


Våra nya flottar för bad, fiske, utflykter, bastu, relax - för all typ av rekreation

Utan bygglov!

FLOTTE - "SMALL"

En flytande dröm!

FLOTTE - "MEDIUM"

Lyxig variant med takterass!

FLOTTE - "BIG RELAXATION"

Njut av en härlig tur på sjön med någon av våra gedigna, karaktäristiska, stabila och exklusiva flottar. Som byggsats eller "nyckel/båtfärdig" - vad Du önskar!

Rejäla flytpontoner för önskad bärkraft, olika längder och bredder för önskad storlek, antal personer. Bästa av allt - Du behöver inget krångligt bygglov möjligtvis en båtplats och tillgång till sjö/vatten så sklart!

BESKRIVNING


Flotte 1 "Small": 4,5 x 6 m (ca 27 kvm). Flytvikt (avsedd för x antal personer) med/utan hytt 1 (liten) ca 8 kvm.  3 pontoner. Pontonerna bär totalt 4200kg och flotten utan hytt väger ca. 1200-1300kg.


Flotte 2 "Medium": 4,5 x 8 m (ca 36 kvm). Flytvikt (avsedd för x antal personer) med/utan hytt 1 (stor) ca 12 kvm. 5 pontoner.


Flotte 3 "Big relaxation": 4,5 x 8 m (ca 36 kvm) special med balkongtak (om möjligt för en extra fin utsiktsplats/"hopptorn"). Extern trappa till övre däck (tak). Hytt ca 12 kvm. 5 pontoner.


Storleken på pontonerna; Diameter 500 mm. Höjden på vagnen blir 500 mm + regel 170 mm + vagn 28 mm = 698 mm.Tillval: bastuaggregat + bastulavar (be om pris beroende på effekt mm), spabad/Yakuzzi (5 eller 6 personer), badstege eller vedeldad badtunna (be om pris beroende på storlek, effekt mm).


Övrigt - går att ordna det mesta - be oss om pris, förslag - välkommen!

Flotten kan förses med önskade tillval.

Flotte "Small"    

Flotte "Medium"

Flotte "Big relax"

Artikelnr: FE27-1

Artikelnr: FE36-1

Artikel: FE36-2

Kategori: Flotte med räcke

Kategori: Flotte med räcke

Kategori: Flotte med räcke

Storlek (BxL): 4,5 x 6 m (ca 27 kvm)

Storlek (BxL): 4,5 x 8 m (ca 36 kvm)

Storlek (BxL): 4,5 x 8 m (ca 36 kvm)

Vikt: ca 900-1000 kg

Vikt: ca 1400 kg

Vikt: ca 1500 kg

Lämplig för antal personer: 4-6

Lämplig för antal personer: 6-8

Lämplig för antal personer: 6-8

Bärkraft: >1400 kg

Bärkraft: >4200 kg

Bärkraft: >5000 kg

Antal pontoner/rader: 2-3

Antal pontoner/rader: 3-4

Antal pontoner/rader: 4-5

Ponton storlek: ca 500 mm diameter, olika längder. Svensktillverkade robusta pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten).

Ponton storlek: ca 500 mm diameter, olika längder. Svensktillverkade robusta pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten).

Ponton storlek: ca 500 mm diameter, olika längder. Svensktillverkade robusta pe rör med svetsade öron och gavlar (polyeten).

Material/Chassi/stomme: 45x170 mm

Tryckmpregnerat virke 

Material/Chassi/stomme: 45x170 mm

Tryckmpregnerat virke

Material/Chassi/stomme: 45x170 mm

Tryckmpregnerat virke

Golv/deck: 28 mm 

Golv/deck: 28 mm

Golv/deck: 28 mm

Tillval: 

1. Badstege

2. Landgång (i trä/papp/halkskydd och

    förtöjning)

3. Båtmotor

4. Hytt, 8 alt 12 kvm, oinredd:

5. Hytt med bastu (utrustning + lavar):

6. Hytt med andra typer av fönster &

    dörrar ex skjutdörrar, 3-glas, andra      former etc: via offert

7. Övriga tillval/förslag - via offert8. Övrigt: räcke/railing ingår (i trä)Information om hytten: underlagspapp, lås & tryck till dörr ingårVIKTIGT - FRÅGOR OCH SVAR


Vilka regler gäller kring flottar - eller klassas det som "båt" eller "brygga"?!


Om din flotte juridiskt ska klassa som båt som du säger den gör krävs det att flotten inte ligger permanent förtöjd. Det räcker alltså inte bara med att den flyter eller har ett motorfäste för utombordare för att kallas båt. Utan flotten måste lämna sin plats några gånger om året och då inte bara lossa förtöjningar en stund utan verkligen lämna sin plats med egen maskin för en tur på sjön, ifall den överhuvudtaget juridiskt ska kunna kallas båt.


Så om du nu inte tar en sjötur lite då och då med din flotte så klassas den inte som båt utan som brygga och ingenting annat oavsett om den flyter eller ej.

Och är flotten nu en brygga och inte en båt så har allmänheten sin fulla rätt att vistas på din flotte oavsett stolar, bord eller mysmöbler. Du kan heller inte hänvisa till hemfridszon. Möjligen kan markägaren göra detta om denne bor i direkt anslutning till bryggan din flotten ligger vid, inte annars. Enligt allemansrätten har allmänheten full rätt att vistas på så kallade privata bryggor som inte ligger inom hemfridszon. Alltså då även din flotte (om den nu inte klassar in som båt förstås).

Men vad värre är är att om din flotte nu inte är en båt utan som brygga så kan det innebära att du och markägaren begår ett miljöbrott. Förändringen din flotte ger på den befintliga bryggan kräver med största sannolikhet dispens från strandskyddet.

Så även med markägarens tillåtelse och goda minne så är det inte alls så säkert att du/ni kan kringgå strandskyddet och undgå dispens eller stänga ute allmänheten bara för att du kallar din flotte båt.


Läs på om strandskydd och allemansrätt innan du friskriver dig.


Krävs bygglov för en bastuflotte?

Vår sommarstugeförening på en ö i Ekerö kommun, äger en bastuflotte. Den är flyttbar men har huvudsakligen legat förankrad utanför en liten udde på föreningens vatten. Alla, så vitt vi förstår, har tyckt att detta varit en väldigt bra placering och bastun har varit till stor glädje för alla som varit intresserade. Efter att en anonym anmälan lämnats till Ekerö kommun om att bastuflotten saknar bygglov, har vi blivit ålagda att flytta den. När vi byggde bastun förstod vi det som att vi inte behövde ansöka om vare sej bygglov eller dispens från strandskydd eftersom bastun låg på en flyttbar flotte. Undrar om ni kan hjälpa oss - vad gäller?


LAWLINE SVARAR


Av frågan förstår jag att en anmälan inlämnats till kommunen om att bastuflotten saknat bygglov och att det är anledningen till att ni blivit ålagda att flytta den. Jag tolkar därmed din fråga som att du undrar om det krävs bygglov för att få bygga en bastuflotte. Regler om bygglov finns iPlan- och bygglagen (PBL). Frågan om en bastuflotte är bygglovspliktig eller inte är en fråga som varit föremål för diskussion sedan länge. Inledningsvis kommer jag att redogöra för gällande bestämmelser och därefter, efter bästa förmåga, säga vad som gäller i ert fall.

Krav på bygglov enligt PBL
Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och i lagen angivna ändringar av en byggnad. (9 kap. 2 § PBL). Begreppetbyggnaddefinieras som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. (1 kap. 4 § PBL)

Enligt definitionen ovan kan en konstruktion som ärvaraktigt placerad på en viss plats i vattenvara en byggnad och därför bygglovspliktig. I lagens förarbete definieras inte vad som är en varaktig placering. Istället exemplifieras att lekstuga, långtidsuppställda husvagnar, transformatorbyggnad och sol- och vindskydd bedömts vara byggnader. (Prop. 2009/2010:170, s. 144).

Det innebär att fast förankrade husbåtar eller bastuflottar som är varaktigt placerade på en viss plats i vatten kan vara bygglovspliktig. Detta är dock beroende av hur länge bastuflotten ligger förankrad på samma plats och hur många gånger man åker ut med den.


Får man lägga till/angöra vart med vill med en flotte?

Hej, jag och en polare tänkte bygga en reäl flotte med motor, bänkar grill mm.
Det jag undrar är om vi bygger den och sjösötter den i havet, i en sjö eller i en å -  var får man lov att ställa flotten? parkera den längs ån?

Vilka regler finns?


SVAR;

Bered er på att nån kommer att ha synpunkter. T.ex markägaren. Hen kanske vill minimera risken för nedskräpning, gräsbrand, skrål/oljud/höga ljud/fester mm.

Gör man sin flotte lätt isärtagbar löser man problemet med bortforsling på samma sätt som när man kör ner grejerna för att bygga den. Fast åt andra hållet.

Flytta runt den så ofta att ingen hinner bli gramsen och får lust att anmäla er.

Men som sagt, inte är det tillåtet utan lov från markägaren. Inte ens då är det tillåtet att bygga hus eller flottar vid stranden. Då skulle det vara rätt svårt att lägga en flotte till där. Inte ens att bada eller blöta tårna. Fullt med Privat-skyltar.


Allemansrätten

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen. Mer info


Grundregeln är att alltid fråga markägaren - ta reda på vad som gäller!


DU BESTÄMMER - VI TILLVERKAR - SKRÄDDARSYTT


Välj bland våra befintliga modeller, storlekar och planlösningar - eller så ändrar vi lite eller mycket, precis som Du vill ha det!

Vi ger Dig pris och ritningar på just det knuttimrade objektet exempelvis stugan, garaget, förrådet, carporten, bastun eller paviljongen Du önskar. 

Vi leverera en komplett materialsats, färdigkapade och numrerade delar, med eller utan fönster & dörrar - eller endast en timmerstomme.

Våra virkestjocklekar är 44, 60 och 90 mm av fint virke, hög kvalitet och mycket bra passform - för enkel montering!