JM Stugor & Fritid

FRÅGOR OCH SVAR


Vi har hållit på i sedan 2004 och har samlat några av dem vanligast frågorna med svar här utan särskild ordning;


Finner Du inte svaret på just din fråga så hör av Dig till oss så besvarar vi den snarast möjligt - tack på förhand!

Fritidshus vs hus (permanent), skillnader?

Fritidshus, lantställe, semesterhus, sommarstuga eller sommartorp samt stuga kallas ett hus avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid. Sommarstuga avsåg i äldre tider det på en gård belägna särskilda

boningshus som var oisolerat och som alla eller vissa av gårdens invånare flyttade över till på sommaren. Vintertid lämnades sommarstugan oeldad och användes ofta för förrådsändamål.

Ett hus är en permanent byggnad med rum, avsedd att ge skydd mot omvärlden, mot exempelvis klimatpåverkan, buller, rovdjur eller objudna besök. I ett hus sker olika mänskliga verksamheter. Med hus avses vanligen bostadshus avsedd som bostad, residens eller hem.


Boyta (boarea), BOA?

Med boarea eller boyta avses den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Boytan utgör tillsammans med biytor (biareor) byggnadens totalyta. Först mäter man byggnadens invändiga mått i varje våningsplan (källare, plan 1 osv). Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man sedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta, i Svensk standard betecknad boarea och biarea. Alla typer av våningsplan, utom en våning med snedtak, ska mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även innerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. Undantag finns. Boarean används i första hand av fastighetsägare som den yta man kan få betalt för när man hyr ut den.


Nockhöjd?

Nockhöjden är höjden till den högsta delen av byggnadens takkonstruktion. Det gäller även om byggnaden till exempel har ett pulpettak och därför inte har någon taknock. Skorstenar och liknande räknas inte med. Höjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden. Ligger byggnaden närmare än sex meter från allmän plats räknas höjden från markens medelnivå på den allmänna platsen.


Totalhöjd?

Totalhöjden är ett byggnadsverks hela höjd inklusive uppstickande delar som till exempel skorstenar. Höjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden. Ligger byggnaden närmare än sex meter från allmän plats räknas höjden från markens medelnivå på den allmänna platsen.


Byggyta (byggnadsarea), BYA?

Med byggyta/byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken. Byggnadsarean kan beskrivas som en horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln eller andra överbyggnader som påverkar användbarheten av underliggande mark. Sockeln räknas med om den ligger utanför fasadlivet. Mindre utstickande fasaddelar som listverk eller portomfattningar räknas inte. Inte heller räknas taksprång (såvida det inte överstiger 0,5 m), yttertrappa eller ljusschakt. Däremot medräknas balkong om den är med sin undersida lägre än 3 m över mark, överbyggd gård och skärmtak (men hängränna räknas inte). Till skillnad från andra areamått har antalet våningar ingen betydelse.

Byggnadsarean används i första hand i anslutning till bestämmelser i detaljplaner och liknande.


Hur stor stuga får man bygga utan bygglov?
Du får bygga en stuga upp till 15 kvm och den ska ligga minst 4,5 meter från tomtgräns (kan bygga närmare med grannens skriftliga medgivande.) Byggnaden får inte vara mer än 3 meter hög (mark-nock).

För takutsprång gäller max 50 centimeter, annars räknas det in i byggytan. Obs! I vissa kommuner kan du ha takutsprång längre än 50 centimeter runt om. Om du har andra frågor runt detta bör du kontakta byggnadsnämnden i kommunen där fastigheten ligger.


Vad är det egentligen som gäller för ytan 25 respektive 30 kvm? Är det bostadsyta eller ytan på mark? Om det är det senare spelar ju tjockleken av väggisoleringen stor roll?

Det är grundyttermåttet som gäller. Dvs ytan huset tar på marken när man mäter upp för attefallshuset grund. Stämmer att tjockleken på väggarna spelar roll.


Vad är ett attefallshus respektive bolundare?
Attefallshus är en lite större form av friggebod, som får byggas på de flesta tomter i närheten av bostadshuset. Högsta höjd från mark till taknock får vara 4 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men total byggnadsarea får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Däremot får det inte sättas upp närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens godkännande.

Hur stora är stugpaket och vad väger det?
Det varierar från stuga till stuga. Det lättaste väger ca 500 kg och det tyngsta ca 1900 kg. Stugor över 1 100 kg är oftast uppdelade i två kolli. Stugor över 20 kvm är minst 3 kolli. Stugpaketen håller längdmåtten 2 - 6 meter och är inplastade i tjock vädertålig plast, stålbundna på träpall.

Är det svårt att hämta stugan på terminalen?
På terminalen får du alltid hjälp av truck och personal som hjälper dig med lastningen. Du kan även lasta stugan för hand i lugn och ro, det är inga tunga detaljer. När det gäller terminalerna ute i landet så hjälper även de till med trucklastning.

Om du inte vill köra flera gånger är det lämpligt med en lite rejälare kärra alt liten lastbil.

Om man vill isolera taket invändigt och eventuellt vilja höja stugan lite, går det?
Du kan alltid höja en stuga med 1 eller 2 timmervarv om så önskas. Varje skift bygger ca 13 cm.


Kan man spegelvända stugan?
Det går bra och du bestämmer själv hur du vill göra, det är bara att "spegelvända" planktimmerdelarna och dess nummer.

Du kan spegelvända de flesta väggar. Vi erbjuder också timmerväggar/stomar utan hål för ex fönster och dörr, så du själv enkelt kan välja placering och montera efter eget tycke. Det är enkelt.


Hur behandlar jag min stuga?
Vi rekommenderar olja eller lasyr. Att måla direkt på hyvlat virke är ingen bra idé. Hör med en färgaffär om du vill vara säker, exempelvis väderstreck, geografiskt område etc. kan spela roll, kontakta därför en lokal fackman.


Hur ställer jag upp min stuga?
De flesta brukar ställa dem på lättklinkblock s.k. lecablock. Eller färdiggjutna betongplintar. Du kan också gjuta plintar.


Tar det lång tid att montera en attefallsstuga på 25 kvm?
Räkna med att det tar 3-5 arbetsdagar i grundutförande. Man bör minst vara 2 personer när man monterar. Att isolera väggar och tak tar minst ett antal dagar.


Är det isolerglas i fönstren?
Ja, alla fönster har isolerglas (2-glas).


Vad gäller för reklamationer?
Reklamationer gäller före montering. Vi byter ut felaktiga/skadade varor. Fraktskada ska anmälas till fraktbolaget vid mottagning.


Byggyta respektive boyta? Se nedan bild;

Vilka typer av tak går att välja till stugan?Vanligaste taktypen för knuttimrade stugor är sadeltak och pulpettak. Vi erbjuder även stugor med mansardtak. 

Tilläggsisolering - nedan visar exempel på väggisolering av knuttimrad stuga.

lv220 knapp 2
bore knapp 1
hansa knapp 1
lv110-2 knapp 1_3
bauge knapp 2
jim knapp 1
funkis knapp 1
Hugin knapp_4
hannelemarie knapp 1
timmerstomme knapp 1
sovhytte knapp 1
anders knapp 1
anke knapp 2
raknarrok-4 knapp
torild knapp 1
hannelemarie knapp 2
KATTA knapp 3
harry knapp 3
Hugin knapp_3

DU BESTÄMMER - VI TILLVERKAR - MED PRISGARANTI


Välj bland våra befintliga modeller, storlekar och planlösningar - eller så ändrar vi lite eller mycket, precis som Du vill ha det!

Vi ger Dig pris och ritningar på just det knuttimrade objektet exempelvis stugan, garaget, förrådet, carporten, bastun eller paviljongen Du önskar. 

Vi leverera en komplett materialsats, färdigkapade och numrerade delar, med eller utan fönster & dörrar - eller endast en timmerstomme.

Våra virkestjocklekar är 44, 60 och 90 mm av fint virke, hög kvalitet och mycket bra passform - för enkel montering!