Leveransvillkor

Din vara skall delbetalas med 30% i samband med ordertillfället, 30% före leverans dvs. efter tillverkningen och resterande 40% inom 7 dagar från leverans. Betalning sker via JM Stugor & Förråd:s bankgiro, räntefritt 12 månader via Resurs Bank (se aktuella villkor) eller via Handelsbanken Finans. Upplägget med finansiering ser du här nedan.
Vi levererar över hela landet med dels med egen kranbil och dels med DSV eller annat etablerat fraktbolag till förmånliga priser. Leverans sker antingen hem till kunden, till angiven adress (farbar väg för lastbil), med eller utan lossning på plats eller till närmaste godsterminal där kunden får ordna hämtningen själv efter avisering.

Fraktkostnad för leveransen tillkommer alltid. Be om offert via info@jmstugor.se

Vi har fraktavtal med DSV för att försöka hålla så låga fraktkostnader som möjligt samt att vi även försöker koordinera frakterna i samband med övriga beställningar, dvs. fraktkostnaden blir lägre genom att den fördelas på hela lasten.

Garanti

Nöjd kund garanti. Med samtliga produkter följer ett års produktgaranti. Eventuella skador eller fel på leverans meddelas säljaren senast inom 15 dgr så åtgärdas felen snarast och kostnadsfritt. Vi skickar ny vara eller byter ut. Felaktig vara skickas åter tillverkaren.
OBS! Fel eller skada på vara som är monterad i stuga ersättes ej.

JM Stugor & Förråd står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning.

Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportrisken

Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. JM Stugor & Förråd ersätter då den skadade/saknade delen. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

Ej utlöst order

Löser du inte ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig för transportkostnaden båda vägarna.

Betalning

JM Stugor & Förråd redovisar priser inklusive moms (25%). Avgift för frakt och ev efterkrav tillkommer enligt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Reklamation

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att du gör en korrekt anmälan.
Synligt fel: Anmäls direkt till speditören vid mottagandet av varan.
Dolt fel: Anmäls till JM Stugor & Förråd inom 8 dagar från mottagandet av varan eller enligt separat skriftlig överenskommelse innan leverans.

JM Stugor & Förråd står för alla eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Mögelskador som kan uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.

Inventering

Det åligger kunden att alltid inventera sin byggsats innan man påbörjar montering JM Stugor & Förråd friskriver sig också helt från att utbetala ersättning vid eventuella stillestånd.

 

 

KREDIT/AVBETALNING

Allmänna villkor Resurs Bank:

  • Privatperson mellan 20-65 år.
  • Tillsvidareanställd hos en och samma arbetsgivare under minst 6 månader sammanhängande tid i direkt anslutning till tiden för försäkringens tecknande. Varsel om uppsägning eller verkställd uppsägning får ej föreligga.
  • Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension eller liknande.
  • Är inskriven i Svensk försäkringskassa och ansluten till erkänd svensk arbetslöshetskassa.

Ersättning utgår efter 30 dagar med 50% av lånets ordinarie månadsbelopp till dess slutbetalning skulle skett enligt ursprunglig betalningsplan, dock längst 12 månader. Fullständiga försäkringsvillkor skickas till kontohavaren efter att krediten godkänts.
Försäkringsgivare: Solid Försäkringar AB. RESURS BANK AB Box 22209, 250 24 Helsingborg. Telefon 0771-11 22 33. www.resurs.se Postgiro 4920203-9. Bankgiro 5196-5770. Org nr 516401-0208.

Detta måste du uppfylla för att ansöka:

  • Du bör ha minst 120.000 kr i årsinkomst.
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Du ska ha fast anställning och varit hos nuvarande arbetsgivare i minst 6 månader.
  • Du bör vara mantalsskriven i Sverige sedan 3 år.
  • Du ska vara minst 18 år